🔸قیمت نهایی و پایه بهمن G9 حدود ۲ میلیارد تومان تعیین شد و قرار است تا پایان آذر ماه عرضه اش آغاز شود.

امروز پس از جلسه نهایی برای قیمت گذاری پیکاپ G9، مقرر گشت تا این خودرو با قیمت پایه ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون فروخته شود. البته توجه داشته باشید که به مبلغ پایه این خودرو هزینه های جانبی که در حدود ۲۰۰ میلیون است نیز اضافه خواهد شد.

🔸به این ترتیب با اضافه شدن هزینه های جانبی قیمت نهایی این خودرو برای خریدار حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تمام می شود که نسبت به بهای تمام شده رقبایی مانند فوتون G7 اختلاف زیادی دارد

Sayakhodro-Bahman G9

قیمت پایه پیکاپ بهمن G9

امروز پس از جلسه نهایی برای قیمت گذاری پیکاپ G9، مقرر گشت تا این خودرو با قیمت پایه ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون فروخته شود. البته توجه داشته باشید که به مبلغ پایه این خودرو هزینه های جانبی که در حدود ۲۰۰ میلیون است نیز اضافه خواهد شد.

نام خودروقیمت پایه کارخانهقیمت نهایی حدودی
پیکاپ بهمن G9۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

به این ترتیب با اضافه شدن هزینه های جانبی قیمت نهایی این خودرو برای خریدار حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تمام می شود که نسبت به بهای تمام شده رقبایی مانند فوتون G7 اختلاف زیادی دارد.

در مورد بست فروش این خودرو هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده اما با توجه به سابقه بهمن موتور در فروش بورسی محصولاتش، احتمالا پیکاپ G9 هم در بورس کالا برای اولین بار عرضه شود.